Posjete korisnicima 17.12.2020.

Posjete korisnicima

Preporučuje se ograničiti posjete korisnicima na najmanju moguću mjeru izuzev u izvanrednim

opravdanim situacijama – znatno pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika.

Najave posjeta za Jedinicu pojačane njege i brige na telefon: 051/564 600

Najave posjet za stambeni dio: 051/222 108 ili 051/222 004

 

„U izvanrednim opravdanim situacijama posjete treba organizirati pod nadzorom pružatelja usluga u

vanjskim i unutarnjim prostorima.

Prije početka izvanrednog posjeta (bilo u vanjskom prostoru u krugu pružatelja usluge, bilo u

unutarnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim

toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, izvanredni posjet se ne može ostvariti.

Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. Preporučuje se da u jednom

posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više

osoba ukoliko je posjetiocu potrebna videća pratnja, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog

jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi

dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću

COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu

korisnicima. Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ne mogu primati

posjete.

Posjet korisnicima u vanjskom prostoru moguć je samo u krugu pružatelja usluge. Za vrijeme

posjeta u vanjskom prostoru korisnici nose masku. Izvanredni posjeti su ograničenog trajanja te se

organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5

metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i zaposlenika kada je

korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja zaposlenika. Pružatelj usluga dužan

je paziti da za svaku osobu ima isplanirana najmanje 3 m² vanjskog prostora. Posjetioci imaju

obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Izvanredni posjeti korisnicima omogućuju se u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz

objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga

(primjerice nepokretni korisnici ili izrazito nepovoljni vremenski uvjeti). Izvanredni posjeti su

ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetitelji imaju

obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače i jednokratne nazuvke te se pridržavati

drugih mjera zaštite.

Ukoliko posjetioci ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom izvanrednog posjeta, pružatelj usluga

dužan ga je upozoriti na pridržavanje mjera i udaljiti ga ukoliko i dalje ne bude poštivao utvrđene

mjere.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu

zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.“

Sukladno važećim epidemioloških uputama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_smjestaj_stari_i_OSI_07_12_2020.pdf