Posjete korisnicima

Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskim prostorima pružatelja usluge.

Posjetiteljima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva a manje od 9 mjeseci od cijepljenja i posjetiocima koji su preboljeli COVID-19 unutar 9 mjeseci od početka bolesti omogućen je posjet korisnicima bez ograničenja (u unutarnjim i vanjskim prostorima pružatelja usluge).

Ako se posjet odvija u unutarnjim prostorima, posjetitelj ima obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite. Korisnici kod izlaska u vanjske prostore nose masku.

Posjeti za posjetitelje koji nisu cijepljeni protiv bolesti COVID-19, nisu preboljeli COVID-19 ili je prošlo više od 9 mjeseci od početka bolesti COVID-19 su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba.

Omogućuju se posjete korisnicima u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici).

Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Prije početka posjeta (bilo u vanjskom bilo u unutarnjem prostoru), posjetiteljima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti.

Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga.

O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju.

Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima. Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Ako posjetitelji ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom posjeta, pružatelj usluga dužan ih je upozoriti na pridržavanje mjera.

Ako i dalje ne budu poštivali utvrđene mjere, pružatelj usluga dužan ih je udaljiti.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.