Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Odjel njege i brige o zdravlju

Osigurava posebne usluge za korisnike koji su potpuno izgubili autonomiju i više ne mogu voditi brigu o sebi.

Tim odjela čini medicinsko, fizioterapeutsko i njegovateljsko osoblje specijalizirano za njegu i brigu o zdravlju starijih osoba i na raspolaganju je 24 sata dnevno.

Briga o zdravlju

Usluge medicinske pomoći pružaju medicinske sestre koje su dostupne 24 sata na dan kako bi se rano  interveniralo u slučaju  potrebe kod promjena zdravstvenog stanja. Medicinska skrb uključuje praćenje, nadzor i savjetovanje korisnika, prevenciju, rehabilitaciju, zdravstveni odgoj, promicanje zdravlja, vođenje sestrinske dokumentacije, izvođenje dijagnostičkih te medicinsko-tehničkih zahvata te zdravstvene njege. Prema unaprijed utvrđenom rasporedu  surađuju  s liječnikom obiteljske medicine.

Liječnik obiteljske medicine

Nadzire zdravstveno stanje korisnika dnevnim posjetima, te prema mogućnosti odmah intervenira u slučaju potrebe kad se pojavi bilo kakva poteškoća. Posao liječnika uključuje dijagnosticiranje bolesti i liječenje korisnika  koji traže pomoć u ordinaciji. Oni pregledavaju  korisnike , uzimaju anamnezu pri čemu vode računa o tjelesnim, psihičkim i socijalnim aspektima  bolesti, upućuju na pretrage, tumače dobivene nalaze i na osnovi toga dijagnosticiraju bolesti i ozljede. Procjenjuju hitnost i težinu bolesnikova stanja, potrebu upućivanja na specijalističku obradbu ili bolničko liječenje te opasnosti za okolinu. Propisuju lijekove i druge načine liječenja te prate tok bolesti i uspješnost liječenja. Radi osiguravanja cjelokupne zdravstvene skrbi surađuju s drugim liječnicima, posebno specijalistima kliničkih i drugih struka, patronažnim sestrama i sestrama u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući, fizioterapeutima socijalnim radnicima te drugim stručnjacima.

Briga o njezi

Pomoć u njezi dostupna 24 sata dnevno pružaju kvalificirani njegovatelji s dugogodišnjim iskustvom u radu sa starijim osobama. Nude korisnicima brzu i diskretnu podršku, jamčeći im profesionalnu uslugu i u najtežim situacijama.

Osoblje pojedinačno pomaže korisnicima u svim dnevnim aktivnostima, osobnoj higijeni, kretanju po objektu, pomoći tijekom obroka, druženju i podršci u svim onim svakodnevnim aktivnostima koje su zbog starosti postale opterećujuće.

Fizioterapija

U sklopu odjela za brigu i njegu o zdravlju korisnika fizioterapeuti obavljaju poslove fizikalne terapije i rehabilitacije s ciljem prevencije komplikacija dugotrajnog  mirovanja, očuvanja pokretljivosti i kvalitetnijeg mentalnog zdravlja korisnika raznim aktivnostima dnevnog života.

Zahvaljujući malom fizioterapijskom kabinetu, fizioterapeuti provode i rehabilitacijske tretmane s ciljem održavanje funkcionalne samostalnosti.

Korisniku se pristupa na individualan način i brine se o njegovoj osobnosti. Fizikalna terapija prilagođava se ovisno o potrebama i poteškoćama pojedinca. Ukaže li se mogućnost, pokretnije korisnike uključuje se u grupnu medicinsku gimnastiku.

Pojedinačne i grupne fizioterapijske procedure važne su za promicanje najboljeg tjelesnog oporavka korisnika, ne samo nakon ozljeda ili operacija, već i za osiguravanje njihove svakodnevne pokretljivosti.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.